فایل های دسته بندی مواد و متالوژی - صفحه 1

نفت و فراورده های نفتی

بشر از آغاز خلقت به‌دنبال چیزی بوده است که بتواند از آن حرارت، روشنائی و نیروی لازم برای گرداندن چرخ زندگی خود فراهم نماید. برای تأمین حرارت نخست شاخ و برگ درختان و زغال چوب که در دسترس داشت به‌کار می‌برد. روشنائی لازم را نیز با مشعل‌های چوبی یا چرا...

قیمت : 2,300 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل