فایل های دسته بندی معارف اسلامی - صفحه 1

مفاهیم اساسی علم اصول

ادلة حكم شرعى تعریف علم اصول: 1- علم اصول علم به قواعد ممهّدة براى استنباط حكم شرعى است‏. 2-دروس فی علم الاصول:: اين تعريف نه مانع قواعد فقهى و مسائل لغوى مى‏شود و نه شامل اصول عملى كه تنها بيانگر وظيفه عملى است می باشد. از آنجا که موضوع علم اصول...

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل