فایل های دسته بندی اقتصاد - صفحه 1

نقش مالیات بر توسعه اقتصادی

پیشگفتارمقدمهرشد و توسعه اقتصادیمطالعه کشورها در مورد مالیاتتوزیع درآمد و توسعه اقتصادینقش مالیات بر توسعهاصول کلی اقتصادیسوابقنتیجه گیریمنابعپیشگفتارتعارض میان معقولات توزیع درآمد و توسعه اقتصادی زمانی بالا گرفت که ب...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مفاهیم اصلی و روشهای استهلاک

کارتحقیقی استهلاک،پایان نامه استهلاک،مقاله استهلاک

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل